Ringid

Ringid on muusikakoja väikesed rühmatunnid, kus juhendajal on aega iga lapse ja vanema jaoks.

Mänguline lähenemine muusikale on eakohaselt arendav ning loob võimaluse lapsel end pilli ja laulu kaudu väljendada.

Rühmatund on heaks ettevalmistuseks lapse muusikalise kuulmise arendamisel, kui on plaani hilisemaks pilliõppeks.

Kui sa veel pole osalenud, tule proovima!

Music Sheets

HELIKODA

Muusikateooria,

suunitlusega toetada pilliõpet

Muusikateooria võib instrumentide õppimisel osutuda väljakutseks... või siis põnevaks maailmaks,

mis avab silmad ja kõrvad!

Nooditundmise oskus aitab muusikat mõista -

see arendab pillimängu,

õpetab kuulama ja kes teab...

ehk inspireerib ka ise muusikat looma!  

Listening to Music